Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
Завдання атестації: сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань, методики викладання, виховання та  спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі навчання та виховання здобувачів освіти.
Умовою атестації педагогічного працівника є обов’язкове проходження у міжатестаційний період підвищення кваліфікації. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років. Відповідно до пункту 25 Порядку педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.
Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 50), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 805 від 09 вересня 2022 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 21 грудня 2022 року за № 11649/38985.

АТЕСТАЦІЯ – КРОК ЗА КРОКОМ

Єдина атестаційна система (ЄАС) – платформа для цифровізації атестаційного процесу. Заклади освіти отримали доступ до цифрового формату атестаційного процесу педагогів та керівників установ у рамках реалізації Меморандуму про партнерство та співпрацю між «Національна платформа педагогічних установ» та Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», підписаного 23 травня 2022 року. З 15 жовтня 2022 року навчальним закладам надається доступ до атестаційних кабінетів педагогів. ЄАС об’єднує всю ланку атестаційного процесу – заклади освіти, атестаційні комісії, ІППО та суб’єкти підвищення кваліфікації.

Усі педагогічні працівники мають змогу користуватися можливостями системи перейшовши за посиланням та створивши аккаунт.