Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

МЕДИЧНИЙ ПУНКТ

Основне право, дотримання якого має бути гарантованим усім учасникам освітнього процесу – це право на життя та здоров’я.

Якщо у закладі освіти трапляється нещасний випадок чи раптово погіршується стан здоров’я учня або будь-кого із працівників, критичне значення має вчасне надання домедичної допомоги.

З метою профілактики захворювань протягом усього року в гуртожитку функціонує медичний пункт, у якому обладнано робоче місця для медичної сестри, маніпуляційну кімнату, ізолятор на 2 ліжко-місця, які забезпечені необхідними засобами.

Основні напрямки діяльності сестри медичної:

– забезпечує інфекційну безпеку (дотримується правил санітарно-гігієнічного і протівоепідерміческого режиму, асептики, правильно зберігає, обробляє, стерилізує і використовує вироби медичного призначення);

– здійснює всі етапи сестринського процесу при догляді за пацієнтами;

– своєчасно і якісно виконує профілактичні і лікувально-діагностичні процедури, призначені лікарем;

– надає невідкладну долікарську допомогу при гострих захворюваннях, нещасних випадках з наступним викликом лікаря до пацієнта чи напрямком його в лікувальний заклад;

– вводить лікарські препарати хворим за життєвими показаннями (при неможливості своєчасного прибуття лікаря до пацієнта) відповідно до встановленого порядку дій при даному стані;

– забезпечує правильне зберігання, облік і списання лікарських препаратів, дотримання правил прийому ліків пацієнтами;

– веде затверджену медичну обліково-звітну документацію;

– проводить санітарно-освітню роботу по зміцненню здоров’я і профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя.