Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Шановні відвідувачі сайту!

Сторінка ведеться та регулярно оновлюється на виконання

(для перегляду натисніть на посилання нижче)

1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії та ліцензійний обсяг

3. Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

4. Структура та органи управління закладу освіти

Заклад підпорядкований Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА і не має відокремлених підрозділів.

5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Детальніше про персональний склад педагогічного колективу:

6. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в закладі освіти відповідно до Закону України «Про освіту»Закону України «Про державну мову України»Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»Конституції України  є державна (українська) мова.

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

  • Вакансії відсутні (станом на 01.12.2023). Порядок і умови проведення конкурсу будуть оприлюднені у разі появи вакансій.

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійно – технічної освіти» має будівлі: навчальний та суспільно-побутовий корпуси, дві навчальні майстерні, учнівський гуртожиток.

Обладнано 16 профільних навчальних кабінетів, 9 лабораторій, 9 навчально-виробничих майстерень.

Відповідно до ліцензійних вимог:

1. Забезпечення кабінетамимайстернями, лабораторіями, полігоном для початкового навчанню водінню (орендований), обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання робочих навчальних (освітніх) програм – 100%.

2. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

1) фізкультурно-спортивний комплекс:

  • спортивна зала;
  • спортивний майданчик та майданчик з вуличними тренажерами;
  • футбольне поле;
  • баскетбольний майданчик.

2) актова зала;

3) медичний пункт;

4) бібліотека з читальним залом;

5) їдальня.

3. Забезпечення гуртожитком гарантується (за потребою).

4. Заклад освіти повністю забезпечений комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних планів за кожною з професій.

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Училище має 1 гуртожиток на 210 ліжко місць, розташований на території закладу освіти. 

Проживання у гуртожитку повністю безкоштовне.

12. Результати моніторингу якості освіти

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти

14. Правила прийому до закладу освіти

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

16. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Здобуття первинної професійної підготовки у ДНЗ «Полтавський центр професійно – технічної освіти» здійснюється за регіональним замовленням і безкоштовне для здобувачів освіти.

Перепідготовка, підвищення кваліфікації є платними.

Ціна таких освітніх послуг розраховується індивідуально у кожному окремому випадку в залежності від обгягу навчального навантаження і обраної професії.

17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Інформація на оновленні…

18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

22. Кошторис

23. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

24. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

25. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Інформація відсутня.