Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

ЛАБОРАТОРІЇ

ЛАБОРАТОРІЯ С/Г МАШИН

В лабораторії сільськогосподарських машин учні отримують професійні знання та навики роботи сучасної техніки сільського господарства. Випускники закладу є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці аграрного сектору.

Завдання лабораторії: створити всі необхідні умови для якісного вивчення Сучасної техніки сільськогосподарського виробництва. Для успішної реалізації поставлених завдань лабораторія укомплектована необхідним навчальним обладнанням та посібниками, навчальними плакатами, стендами, мультимедійними засобами.

Лабораторія забезпечена діючими макетами сільськогосподарської техніки.

Учні освітнього закладу мають всі можливості для повноцінного, вивчення предмету сільськогосподарські машини.

STEM - ЛАБОРАТОРІЯ

Спеціально обладнана навчальна лабораторія, яка забезпечує не лише якісне навчання учнів технічним дисциплінам – математиці, фізиці, інженерії, програмуванню, а й вчить дітей жити в реальному швидкоплинному світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити, розв’язувати проблеми, приймати новаторські рішення і бути творчою особистістю, яка володіє технічною грамотністю.

Робота кабінету проводиться згідно Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, яке затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 14.12.2012 № 1423 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 44/22576 та Наказу МОН України від 22.06.2016 р.№704» Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» із змінами та доповненнями, внесеними Наказом МОН Українивід 14.07.2017р. №1036.

Мета роботи кабінету: створення оптимальних умов для організації та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти, допомога учням в успішному засвоєнні наукової картини світу, орієнтування в тенденціях науково-технічного прогресу.

Завдання кабінету:

  • Якісне використання сучасних електронних педагогічних засобів.
  • Експериментальне та дослідницьке вивчення.
  • Створення широких можливостей для самостійної роботи учнів.
  • Забезпечення професійної спрямованості та міжпредметних зв’язків.
  • Створення STEM проектів.

Кабінет обладнаний комплектом навчального обладнання для STEM кабінету.

Викладачі мають змогу проводити в кабінеті лабораторні та практичні роботи з предметів, які викладають; позакласні заходи: брейн-ринги, вікторини, КВК, конференції та інше. На базі цього кабінету готуються STEM проекти.

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ

ЛАБОРАТОРІЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Виробниче навчання учнів здійснюється в навчальній лабораторії. Лабораторія оснащена обладнанням та приладами, зразками товарів, необхідними для забезпечення виконання навчального плану. Де організоване робоче місце.

Учні перевіряють: 

  • справність реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) та здійснюють підготовку їх до роботи;
  • проводять розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги, підраховують вартість покупки, отримують чеки різних видів, отримують готівку, або проводять безготівковий розрахунок, видають чеки та здачу; 
  • повертають гроші за невикористаний чек;
  • проводять ануляцію продажу в межах незакритого чеку;
  • виконують заключні операції при роботі на реєстраторах розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратах (ЕККА).

ЛАБОРАТОРІЯ ТО ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

Для підготовки кваліфікованих робітників створена навчальна лабораторія по ремонту ТО автомобілів. Для навчання учнів лабораторія забезпечена необхідним устаткуванням, інструментом і засобами індивідуального захисту. Основним завданням лабораторії є закріплення знань, умінь, навичок по професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

ЛАБОРАТОРІЯ «РЕСУРСНОГО НАВЧАЛЬНО - ПРАКТИЧНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ»

Лабораторія «Ресурсного навчально – практичного будівельного центру» – це матеріальна база для здійснення якісної підготовки фахівців у галузі будівництва.

На базі лабораторії проводяться практичні та теоретичні заняття, учнів які навчаються за професією «Штукатур. Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів».

Матеріально-технічне та навчально-технічне оснащення лабораторії, забезпечує максимальні умови для отримання теоретичних знань та відпрацювання професійних навичок.

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

Лабораторія має все необхідне для якісної теоретичної підготовки електрогазозварників: проведення занять, лабораторних робіт, роботи предметного гуртка.

Навчання предмету буде успішним, якщо у викладача є можливість пояснювати новий (або закріплювати вивчений) матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального обладнання, яке зосереджене в лабораторії, допомагає досягти високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів.