Державний навчальний заклад
"Полтавський центр професійно - технічної освіти"

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА

Зміст освітньо-виробничого процесу та термін навчання у закладі освіти визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм та вимог Державного стандарту професійної (професійно-технічної)освіти.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, до якої входять робочі навчальні плани, робочі освітні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально- виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, планиу років, паспорти комплексно – методичного забезпечення предметів і професій.

Навчання проводиться у кабінетах та майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та освітніх програм.

На початку навчального року був складений графік освітнього процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи із здобувачами освіти, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності. Якість навчання здобувачів освіти повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в центрі створено всі необхідні умови, уроки теоретичного та практичного навчання проводять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм. Необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці центру, методичному кабінеті, навчальних кабінетах. Всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках.

Професійно-практична підготовка здобувачів освіти залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики здобувачів освіти на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №992 від 07.06.1999 року «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», навчальним закладом укладено договори для проходження виробничої практики з підприємствами міста.

Виробниче навчання здобувачів освіти проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершенні кожного етапу навчання здобувачі освіти проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.